DANESPO

DANESPO med säte i Danmark är ett av Nordeuropas ledande företag inom produktion, förädling och försäljning av kvalitetspotatis, både utsäde och matpotatis.

DANESPO exporterar utsädespotatis till 40 länder världen runt. Man förädlar fram nya sorter på förädlingsstationen Vandel och har samarbete med andra förädlare världen runt.

DANESPO´s webbplats: www.danespo.com