Octavo F1

 Sandjordsmorot med jämnstora rötter.

Användning pack, lösvikt
Tidighet 120-130 dagar
Blast Kraftig upprättstående
Frosttålig som medger sen top-lift skörd
Rot

Cylindrisk-svagt konisk 16-18 cm
Väldigt slät och väl avrundad
Frosttålig med sen återväxt av rötter på våren 

Resistens, motståndskraft God frosttolerans
God mot Alternaria
Tål tuff hantering utan att spricka och knäckas
Tips

Långlagring i kyllager eller i marken under halm
För bästa längd ska frömängden begränsas till max 100 grobara frö per meter