Nu levererar vi Solist

Premiärturen för DANESPO´s nya trailers gick till Dalens Potatis, Båstad.
Varje trailer rymmer 24 storsäckar x 1250 kg alltså 30 ton.

Mikael Sturesson kunde snabbt lossa bilarna och ställa in alla säckarna som nu ska tömmas upp och läggas i förgroningslådor.

"Det är alltid lika spännande att börja en ny säsong" säger Mikael som är mycket nöjd med leveranserna från DANESPO.