Räkna ut utsädesmängd och sättavstånd

Exempel på vanliga utsädesmängder hittar du här

För att kunna beräkna rätt utsädesmängd och sättavstånd måste du först ta reda på medelknölvikten.
Vid planering och beställning av utsäde kan du använda nedanstående exempel på knölkvikter.

Vägledande knölvikter 

Sort Storlek Knölvikt gram
Ballerina  30-50 60-65
Bintje 30-50 55-60
Fakse 30-50 60-65
Fakse 30-40 35-40
Fakse 40-50 77-89
Folva 30-50 60-65
Gala 35-55 65-70
Jutlandia 30-50 50-55
King  30-40 35
King 40-50 70
Sava 30-50 55-60
Solist 35-55 65-70
Solist 30-45 40-45
Solist 45-55 85-90

När du har fått hem utsädet måste du ta reda på den verkliga knölvikten. 
Ta ut flera spannar som stickprov när du häller upp storsäckarna i lådor. 
Väg och räkna knölarna. Knölmedelvikten får du genom att dela vikten med antalet knölar.

Här nedan kan du själv räkna ut svaren på de vanligaste frågorna:

Hur mycket utsäde behöver jag?

OBS! Om du ska skriva tal med decimaler måste du skriva . (punkt) inte komma-tecken!

Jag ska sätta hektar
Jag vill ha cm sättavstånd
Mitt radavstånd är cm
Medelknölvikten är gram
Det behövs kg

Vilket sättavstånd ska jag använda?

Skriv decimaler med punkt, inte komma-tecken!

Jag har kg utsäde
Det ska räcka till hektar
Mitt radavstånd är cm
Medelknölvikten är gram
Rätt sättavstånd är: cm

Hur långt räcker mitt utsäde?

Jag har kg utsäde
Medelknölvikten är gram
Mitt radavstånd är cm
Sättavstånd är cm
Det räcker till: hektar

Jämför kostnaden för olika utsädesstorlekar

Skriv decimaler med punkt (.) inte komma-tecken (,)!

  Alternativ 1 Alternativ 2
Radavstånd
Knölvikt
Sättavstånd
Pris per kg
kg per hektar
Kronor per hektar