Rost i potatis

Vad är rost i potatis?
Rostringar och rostfläckar i potatisknölarna kan bero Rattle Virus, Mop Top virus eller fysiologisk rost.
Rattle Virus (TRV) är den vanligaste orsaken till rost. Viruset överförs av frilevande nematoder som är vanliga framförallt på lättare jordar. Rattle-virus har 400 olika värdväxter, så ogräs kan hålla kvar smittan i fältet.
Mop Top Virus (PMTV) kan endast infektera potatis och några få ogräs såsom Nattskatta och Målla. MopTop är utsädesburet och överförs med pulverskorv vars vilsporer kan finnas kvar i jorden under många år.
Fysiologisk rost kan uppstå vid brist på Kalcium i samband med kraftig knöltillväxt.

Hur ser det ut?
Både Rattle och MopTop virus ger rostfärgade ringar, streck och prickar inuti knölarna. Ett annat virus, Y-NTN, kan ge liknande symptom, men dessa rostringar är mer ytliga och syns ofta utanpå knölen. Fysiologisk rost ger enbart prickar, rostfläckar, inuti knölarna.

Varför blir det mer rost vissa år?
Nederbördsmängden i knölsättningsperioden påverkar hur mycket rost som utvecklas det enskilda året. De frilevande nematoderna som överför Rattle virus, kan vid hög markfuktighet lättare "simma" omkring och suga på rötter, stoloner och knölar och på så vis infektera fler plantor. Läs mer om nematoder här. Även pulverskorvens svamp smittar mer under våta och kyliga förhållanden.

Vad kan du göra? Ta ut prover och skär i potatisen. Rost syns inte alltid vid skörd, men kan utvecklas snabbt under lagringen. Ta därför alltid ut prover direkt vid skörd som förvaras i 18 grader under en vecka och i 8 grader under en vecka. Därefter skär man igenom knölarna för att bedöma rosten. Variationerna i temperatur forcerar fram latent rost så att den blir synlig. Detta är ett enkelt sätt att upptäcka problemet i tid och att kunna avsätta partier som är i riskzonen innan de visar symptom. Försök fastställa vilket virus du har. Lämna in smittade knölar för analys och bestämning av virustyp. Ta också jordprover för att se om du har frilevande nematoder, Trichodorus. Stor förekomst ger problem med Rattle virus. Indikatorsorter: Rost i Saturna är alltid MopTop och rost i Asperges är alltid Rattle virus. Välj motståndskraftiga sorter. Ballerina, Bintje, Fakse och Inova klarar Rattle virus bra, medan King Edward och Folva är känsliga. Inga sorter är resistenta mot MopTop, men Ballerina, Bintje, Hamlet och Sava är toleranta. Våra nya sorter Gala och Penni verkar lovande mot rost. Minska mängden frilevande nematoder Råg och korn är bra förfrukter till potatis, medan vete och raps är sämre. Oljerättika som eftergröda hösten före potatisen kan också minska mängden nematoder. Friskt utsäde. Använd inte utsäde som har rostringar eller pulverskorv. Bekämpa ogräs. Rattle virus har 400 värdväxter som kan hålla kvar smittan i fältet. Undvik bevattning vid knölbildningen, men välj då skorvresistenta sorter. Sätt inte potatis på fält eller delar av fält som lätt blir vattenmättade.