Nematoder i potatis

 

Frilevande nematoder 
Rotsår- och stubbrotsnematoder  kan ibland orsaka stora skador i potatisodlingar. De förekommer i de flesta jordar men är vanligast på lätt sandjord där de vid fuktiga förhållanden har väldigt lätt att förflytta sig.

Nematoderna suger på rotspetsar, rothår, groddar, underjordiska stjälkar och stoloner. Sugskadorna kan dessutom bli en inkörsport för angrepp av Rhizoctonia, groddbränna, vilket försvårar skadan ytterligare. Vid stora angrepp försenas eller uteblir uppkomsten helt, vilket kan förklara fläckar med dålig uppkomst och groddbränna som man ibland kan se på de allra lättaste delarna av ett fält.

Utöver problem med uppkomsten kan frilevande nematoder sprida Rattle virus från smittade knölar och ogräs. Detta resulterar i rostringar i den skördade potatisen som kan bli osäljbar eftersom det inte går att se rost utanpå knölarna.

Bekämpning går ut på att minska mängden nematoder i förfrukten.  I danska försök har man fått viss effekt av oljerättika medan det i andra försök har varit lika bra med orörd stubb. I vissa fall verkar det som om vårplöjning gynnar nematoderna. Det är ganska komplexa samband som ännu inte är helt tydliga. Väldränerade och ogräsfria fält är dock alltid en bra grund för potatisodling.

Potatiscystnematoder
Nematoden lever i potatisens rotsystem och ger svaga plantor med buskigt rotsystem. De gula och vita cystorna kan ses på rötterna i juli-augusti. Cystorna som innehåller ägg kan överleva upp till 20 år. De sprids med jord och utsäde och kläcks först när potatis odlas igen. Skadorna syns som fläckar i fältet med svag tillväxt, och fläckarna blir större för varje gång som potatis odlas där.

I certifierad utsädesodling tas jordprover och vid ev. förekomst underkänns marken för utsädesproduktion.

Bekämpning av cystnematoder kan endast ske med resistenta sorter. De resistenta sorterna får äggen att kläckas men nematoderna kan inte föröka sig på dem. Har man upptäckt cystnematoder på ett fält bör man överväga att de närmaste 1-2 åren odla en resistent potatissort. Eftersom spridningen sker med jord som följer med traktorer och maskiner, gäller det att få ner antalet nematoder så fort som möjligt så att man inte smittar fler fält. Det finns många resistenta sorter idag, men Folva och Jutlandia har den allra bredaste resistensen.