Tid för spec-vikt och kokprover

Ut och gräv i fälten, följ knölstorleken och kokegenskaperna. 
Lämpliga spec-vikter för våra sorter är följande:

Ballerina, Vivi, Salome   1070-1080
Fakse, Gala   1070-1075
Folva, Jutlandia   1080-1090
Solist    1065-1070 

Smak och hållbarhet blir bättre med högre spec-vikt samtidigt som risken för sönderkok också ökar.

Gör kokprov jämsides med mätning av spec-vikt.