Se våra sorter på Sortvisningar

Ons 29 juli kl 15.00: Visning av Potatisodlarnas demo odling av ekologisk potatis hos Jörgen Sturesson, Rönås, Sjöbo. Fältet ligger 1 km öster om Rönåsrasten vid väg 13 norr om Sjöbo. Kaffe och fika kl 15.00.

Tors 30 juli kl 14.00: Östergötlands potatisodlarförening anordnar studiebesök hos Sverker Pettersson, Bjälbo. Sverkers nya droppbevattningssystem demonstreras i sin odling av ekologisk potatis. Information från Potatisodlarna och det servereras kaffe och kaka. Anmälan till Claes 0708466263 senast den 29 juli.

Mån 10 aug kl 15.00: Thomas Eriksson, Nossebro, Västergötland. Här visas sorter från Munke&Co, maskiner från Grimme och föredrag av Lisa Andrae.

Ons 12 aug kl 09.30: Dalarnas Potatisodlarförening har studiebesök hos familjen Roslund, Nirsgården, St Skedvi med sortvisning från Munke&Co, lunch på Bisbergs Herrgård och maskinvisning fr Lantmännen Maskin. Information från Potatisodlarna och aktuell marknadssituation.

Fre 21 aug: Potato Scandinavia i Dagsmark utanför Kristinestad, Finland. Nästa dag är det potatisfestival i Kristinestad. Mer information på hemsidan http://www.potatoscandinavia.com/

Ons 26 aug kl 13.00: Potatisodlarna visar demoodlingen på Orupsgården, Rolsberga med ca 30 sorter, betningsförsök , gödslingsförsök och några sorter från förädlingsprogrammet på Alnarp. Maskintema blir bevattning och sensorteknik. Efteråt blir det trivselafton med grillad mat och underhållning. Vidare program kommer senare. Tors 27 aug kl 09.00: FK dagen på Helgegården i Skepparslöv. Försöksvisning framförallt i stärkelsepotatis och föredrag efter lunch på Bäckaskog. Anmälan till HS Skåne tel 010 4762000.