Behöver du mer utsäde?

Sättningen är nu i full gång och snart visar det sig om utsädet räcker eller behöver kompletteras.

Vi är redo och kan leverera följande:
Solist 45-55 svensk obetad 10-15 ton
Gala 30-45 svensk obetad 20-30 ton
Folva 30-50 svensk obetad 5 ton
Inova 30-50 dansk  20-30 ton
Bintje 35-45 dansk 10 ton

Ring meddetsamma om vi ska hjälpa dig!