Jämför resistenser

Resistens mot olika skadegörare
Mottaglig - Måttlig - God - Mkt god 
  Nematoder Kräfta Bladmögel Brunröta Skorv Rost
Asparges Mottaglig Mottaglig Mottaglig Mottaglig Mottaglig Mottaglig
Ballerina Mottaglig Typ 1 Mottaglig Mkt god God God
Bintje Mottaglig Mottaglig Mottaglig Mottaglig Mottaglig Mkt god
Fakse Ro1, Ro4 Typ 1 God God Mkt god Mkt god
Folva Ro1-5 Typ 1 God God Mkt god Måttlig
Gala Ro1, Ro4 Typ 1 Måttlig God God Mkt god
Hanna Ro1, Ro4 Typ 1 Mkt god God Mkt god Mottaglig
Inova Ro1 Typ 1 Mottaglig God God Mkt god
Jutlandia Ro1,3,4 Typ 1 God Mkt god God God
King Edward Mottaglig Mottaglig Mottaglig Mottaglig Mottaglig Mottaglig
Piccolo  Ro1 Typ 1 Måttlig God God God
Salome Ro1, Ro4   Måttlig God God God
Sarpo Mira Mottaglig Mottaglig Mkt god Mkt god Mottaglig Måttlig
Sava Mottaglig Typ 1 God Mkt god Mkt god God
Solist Ro1, Ro4 Mottaglig Måttlig God God God
Vivi Ro1 Mottaglig Måttlig Måttlig God Måttlig