Borwina

Högavkastande tidig sort som sätter många rundovala knölar. 
För produktion av kvalitetspotatis tidigt.
Kraftig planta som klarar värme och torka.

Användning: Direktskörd eller till skaleri som mogen
Tidighet: Mycket tidig
Blast: Kraftig täckande
Knölar:

Många rundovala snygga knölar

Köttfärg: Gul
Koktyp: Fastkokande, koktyp B
Torrsubstans: Låg till medel, stärkelse 12-13%
Groningsvila: Medellång
Nematodresistens: Ro1 och Ro4
Kräftresistens: Mottaglig
Bladmögelresistens: Måttlig, alla tidiga sorter är känsliga
Brunröteresistens: Måttlig till god
Skorvresistens: God
Rostresistens: God
Odling:

Något högre N-behov än Solist pga högre skörd

Tips:  

 

Tags: