Canasta

Hög stärkelsehalt tidigt.

Användning: Stärkelse tidig leverans
Tidighet: Tidig
Blast: Täckande
Knölar:

Stora välformade knölar

Köttfärg: Ljusgul
Koktyp: Mjölig koktyp CD
Torrsubstans: Hög ts tidigt
Groningsvila: Kort till medel, ställer krav på lagringen
Nematodresistens: Ro1
Kräftresistens: Ras 1
Bladmögelresistens: Måttlig
Brunröteresistens: Måttlig till god
Skorvresistens: God
Rostresistens:  
Odling:

 

Tips: