Förgrott frö, priming

Aktivering av frö görs för att få en snabbare och jämnare groning.
Detta ger en snabbare uppkomst samt kan öka grobarheten vid sämre förhållanden såsom kyla, låg fuktighet etc.

Fördelar:
Tidigare sådd trots låg temperatur
Jämnare uppkomst underlättar ogräsbekämpningen
Snabbare uppkomst kan ge tidigare skörd 
Enhetligare bestånd ger en högre säljbar skörd

Många odlare använder primat frö som en försäkring vid sådd under tuffa förhållanden.

Bara vår högsta kvalitet Vilseed (>90% grobarhet) finns som primat frö.
För att säkra den höga kvaliten på dessa frö ska de förvaras vid 10 grader och allt frö ska användas innevarande säsong.

Primat frö måste beställas senast 1 december.