Musico F1

Tidig sort med släta rötter och frisk blast för packning och buntning

Användning buntning, packning
Tidighet 95-100 dagar
Blast Ganska kraftig med starkt fäste
Rot Cylindrisk, 16-18 cm, slät utan synliga lenticeller, väl avrundad
Resistens, motståndskraft Resistens mot Alternaria och mjöldagg
Bra motstånd mot stocklöpning
Tips Kan stå länge i fält utan att spricka