Volcano F1

Högavkastande sen frosttålig sort för kyllager eller halmtäckning

Användning pack, lösvikt
Tidighet 130-140 dagar
Blast Kraftig med starkt men litet blastfäste
Rot Cylindrisk-svagt konisk 18-22 cm, släta, bra färg och smak 
Resistens, motståndskraft Hög motståndskraft mot Cavity Spot
God frosttolerans
Måttlig mot Alternaria
Tål tuff hantering utan att spricka och knäckas
Tips Har längst rötter av de frosttåliga
Ska sås tidigt och kan sås med hög utsädesmängd
Minimal nytillväxt på våren
Begränsad mängd frö, beställ tidigt