Sava

Höst och vinterpotatis

Sorter med senare knölsättning och goda lagringsegenskaper.

Potatissorter i ekologisk odling

Sju viktiga egenskaper för potatissorter i ekoodling

Sortval i potatis för ekologisk odling

Sju viktiga egenskaper för potatissorter i ekoodling

Potatissorter för ekoodling

Sju olika sorter som används i
och kan rekommenderas för ekoodling.
Läs även artikeln potatissorter i ekologisk odling

Sava

Fastkokande gul sort som kan lagras fram till juni. 

Användning: Vintersort  för packning och skaleri
Tidighet: Sen
Blast:

Ganska låg blast

Knölar:

Ovala knölar

Subscribe to RSS - Sava