höstpotatis

Höst och vinterpotatis

Sorter med senare knölsättning och goda lagringsegenskaper.

Sommarsorter med hög skörd

De här sorterna skördas ofta med grön blast under sommaren eftersom de ger en hög skörd tidigt.

Tidig skalmognad (ej Folva) gör att du kan börja leverera skalfast potatis tidigt på hösten.

De kan även lagras och du kan då komma igång med skörd och inlagring tidigt.

Subscribe to RSS - höstpotatis